Меzinárodní nevládní organizace
  Všeslovanský výbor
    Международная неправительственная организация
  Всeславянский комитет

 


Poslední rozloučení s Martinem Houskou

 

Českomoravský slovanský svaz oznamuje, že dne 21. ledna  2016 v časných ranních hodinách zemřel ve věku 65 let spisovatel, dramatik a středoškolský profesor JUDr. Martin Houska.

JUDr. Martin Houska byl zakládajícím členem Českomoravského slovanského svazu a zakladatelem Klubu slovanských umělců. Do poloviny prvního volebního období vykonával funkci místopředsedy ČMSS pro kulturu a národnostní menšiny. Poté vykonával funkci předsedy komise pro slovanskou kulturu.  Režíroval Slovanský máj  v r. 2009 a 1.Západoslovanský festival v Kladně 30.6.2012. Pracoval také jako mezinárodní pozorovatel ve volbách na Ukrajině.  Zúčastnil se partnerských jednání se zástupci Slovanského výboru Ukrajiny v Kyjevě, s nímž má Českomoravský slovanský svaz dlouholeté dobré partnerské vztahy. Aktivně se podílel na práci 2. Českomoravského slovanského sjezdu, na němž už vzhledem ke zhoršenému zdravotnímu stavu do funkce nekandidoval. Za práci ve slovanském hnutí mu byla Běloruským slovanským výborem udělena pamětní medaile knížete Olega Proroka.

 

Ve slovanském hnutí a zejména v  oblasti folklóru v České republice zanechal výraznou stopu.

 

Poslední rozloučení s člověkem vzdělaným, kultivovaným, společenským, ale především vlastencem a Slovanem, se konalo 28. ledna 2016 ve Velké obřadní síni Strašnického krematoria. S Martinem se přišly rozloučit jeho přátelé, kteří zaplnili smuteční síň. Spousta květinových darů, mezi kterými vynikal věnec od prezidenta republiky Miloše Zemana, byla posledním poděkováním člověku, který snad nikdy nikoho nezarmoutil. Smutečního obřadu se zúčastnilo celé bývalé vedení Českomoravského slovanského svazu v sestavě, kterou mělo v době, kdy Martin Houska byl místopředsedou.  Byli zde Václav Exner, Stanislav Fischer,  Zdeňka Chromíková, Ivan Kratochvíl, Zdeněk Opatřil a Taťjana Pergler. Mezi smutečními hosty byli také poslanci Parlamentu ČR, bývalí ministři vlády ČR, představitelé občanských sdružení a zejména jazzové sekce, v níž se Martin angažoval. Přítomni byli i představitelé Folklorního sdružení ČR v čele s jeho předsedou Zdeňkem Pšenicou. Martin Houska odvedl velký kus práce pro náš folklor. Rozloučit se přišli profesoři i studenti 1.Slovanského gymnázia v Praze, které bylo jeho posledním pracovním působištěm. Nechyběl ani 93letý režisér pan Antonín Kachlík, s nímž jsme si společně zavzpomínali na vše hezké, co jsme s Martinem Houskou prožili.


          Martin Houska zanechává v našich srdcích zármutek nad jeho předčasným odchodem, ale především světlou vzpomínku. Vyjadřujeme upřímnou soustrast jeho otci a ostatním příbuzným.


2000-2015 г.г. Slovane, все права защищены.

Den Slovanské vzájemnosti

V roce 1941 na protifašistické slovanské konferenci v americkém Pittsburghu byl 25. červen vyhlášen Dnem přátelství a jednoty slovanských národů. Od roku 1969 je tento svátek velkolepě oslavován na pomezí Běloruska, Ruska a Ukrajiny. Až o 40 let později, v roce 2009 se začal oslavovat na Slovensku v Nitře. Teprve v následujícím roce zavedl Českomoravský slovanský svaz  jeho oslavu na moravsko-slovenském pomezí v Popově nad Vláří. Od roku 2011 jej slavíme navíc v Ústeckém kraji - na hradě Střekov, kde letos na konci června proběhne již 5. ročník Mezinárodního písničkářského festivalu. A od roku 2012 jsme jeho oslavu rozšířili do Středočeského kraje. V královském městě Slaný probíhá ve znamení Dne přátelství a jednoty slovanských národů každoročně Západoslovanský folklorní festival. 

Naší snahou je, aby se tento svátek postupně slavil ve všech krajích a stal se svátkem celonárodním. Přejeme si, aby se rozšiřoval okruh těch, kteří mezi našimi občany navzájem, mezi našimi občany a národnostními menšinami žijícími v ČR a rovněž mezi ostatními slovanskými národy šíří lásku, přátelství, porozumění a spolupráci.

Věříme, že skuteční vlastenci a stoupenci slovanské myšlenky dají jasně najevo rozsévačům xenofobie, lží, pomluv, zla a nenávisti, že s nimi slušná česká společnost nepočítá.

ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS