Меzinárodní nevládní organizace
  Všeslovanský výbor
    Международная неправительственная организация
  Всeславянский комитет

 


Svobodu Mateuszi Piskorskému

18. května 2016 byl Mateusz Piskorski, v den svých 39 narozenin  zatčen pro podezření ze „špionáže“ a umístěn do vazby a dosud je bez důkazů vězněn.

Politik a politolog Mateusz Piskorski je jedním z předních zastánců myšlenky odamerikanizování evropského kontinentu. Pro neokonzervativní polskou vládu, která nenávidí  muslimy a Rusy je velice nebezpečnou postavou. Polská vláda  zve na své území americké vojáky. Zve do své země okupační vojska, kterým projevuje naprostou poslušnost.

 

Mateusz Piskorski je jedním z nemnoha intelektuálů, kteří nahlížejí na Evropu v širším kontextu, a který se vždy zasazoval o osvobození Polska i celé Evropy… Vždy uvažoval o Evropě jako celku, tudíž ho směle můžeme nazvat polským i evropským patriotem. V dnešní Evropě jsou bohužel patrioti zavíráni do vězení jako špioni.

 

Jeho strana (Zmiana) je jediným neamerickým politickým subjektem v Polsku. Jakmile nejste v Polsku proamerický, označí vás za stoupence Kremlu. Piskorski však není proruský, ale polský a evropský vlastenec se slovanským cítěním. Kritika USA a americké okupace však dnes bohužel znamená nálepku moskevského agenta – a právě to se stalo Mateuszi Piskorskému. Stíhají ho za projevení názoru a přitažlivou prezentaci jeho idejí. Je to  mladý, charizmatický člověk schopný přilákat stoupence a oslovit lidi. Proto ho vláda pokládá za hrozbu a proto jej posadila ve vězení.

 

Celá polská vláda je proamerická. A jak naznačuje historie, dnešní polské spojenectví s anglosaskými mocnostmi z Polska udělá buď frontovou linii, nebo nárazník proti mocným sousedům.

 

Toto paradigma Piskorski skutečně porušil. Přišel s vlastní alternativou pro Polsko. Není jí konfrontace s Německem ani Ruskem, ale mírová spolupráce. Jeho ideje jsou však mírové, jakkoliv neslučitelné se zájmy anglosaských velmocí.

 

Obvinění jsou nanejvýš nejasná a nedokáži v nich nikde najít onu údajnou „špionáž“. Označit ho za špiona je absurdní. Také ho nařkli z organizace čehosi spojeného s krymským referendem –cožpak to je špionáž? Piskorski se jako pozorovatel zúčastnil referenda na Krymu. Rusko pozorovatele pozvalo, OBSE však účast odmítlo, což není Piskorského problém. Piskorski proto není stíhán za vyzvědačství, ale pro svá slova a myšlenky. Děje se tak v téže EU, která tak ráda kárá Rusko, Írán a tolik dalších zemí světa za „nedostatečnou“ svobodu slova. Zároveň EU schvaluje uvalování vazby na evropské občany kvůli jejich názorům. EU falešná obvinění učiněná polskou vládou přijímá.

 

Piskorski si nebuduje osobní armádu, jen vyjadřuje své myšlenky. Jeho zadržení tedy odhaluje paniku v Bruselu. Navíc nejde jen o EU, ale i o NATO. Myšlenky Piskorského vzbuzují obavy, protože jsou velice přitažlivé pro stále větší množství mladých Evropanů. Proto musí EU a NATO na obranu před nimi vystupovat aktivněji.

 

Nevíme, co udělají s  Piskorským, který má hodně přátel, spojených myšlenkou deamerikanizace Evropy. Situace se však stává vážnější: nejde o špionážní případ, ale o svobodu slova, myšlení a tisku, tj. základní lidská práva a svobody, o které se u nás usilovalo v sametové revoluci v r. 1989.

Všeslovanský výbor na žádost polských vlastenců a s podporou demokraticky a slovansky smýšlejících lidí ze slovanských zemí zaslal do Polska žádost o propuštění Dr.Piskorského z vězení.

S využitím článku německého novináře Manuela Ochsenreitera :  Mateusz Piskorski usiluje o osvobození Polska i Evropy.Перевод Обращения на русский язык

От имени Президиума международной неправительственной организации  «Всеславянский Комитет» обращаемся к Вам с искренной просьбой освободить из-под стражи доктора Матэуша Писькорского, который был в 2005-2007 г. депутатом Парламента Республики Польши  партии «Самооборона», находящегося в заключении более  7 месяцев по обвинению в шпионаже в пользу Российской Федерации (а также Китайской Республики и Ирака, как в свое время сообщили польские СМИ.) 

 

Поскольку ему до сих пор не было предъявлено какое-либо обвинение, то его заключение является нарушением прав человека, которые надо соблюдать во всем ЕС, в том числе и в Польше.

 

Напоминеаем, что в правовом государстве необходимо придерживаться фактов и доказательств, а не статей в газетах или в интернете! Арест доктора Матэуша Писькорского в данном случае считается нарушением прав человека во всех странах Европейского Союза, и, в частности, в Республике Польша.

 

Просим Вас внимательно отнестись к нашему обращению. Иначе мы оставляем за собой право направить соответствующее ходатайство в Европейский суд по правам человека и опубликовать его в европейских СМИ.

 

Благодарим вас заранее за положительное решение нашей просьбы.

 

От имени Президиума  Всеславянского комитета:

 

                               

    Зденек Опатршил                        Сергей Комков                              Марек Глогочевски

       председатель                 1-й заместитель председателя                   член президиума                                                    

 

      Зденек Драгоун                        Адам Карпиньски                               Юрий Садков            

заместитель председателя     член контрольной комиссии                   член президиума                        

 

                                                            Елена Мазур

                                                         член президиума                       

                         председатель Международного трибунала против геноцида славян

 

2000-2015 г.г. Slovane, все права защищены.

Den Slovanské vzájemnosti

V roce 1941 na protifašistické slovanské konferenci v americkém Pittsburghu byl 25. červen vyhlášen Dnem přátelství a jednoty slovanských národů. Od roku 1969 je tento svátek velkolepě oslavován na pomezí Běloruska, Ruska a Ukrajiny. Až o 40 let později, v roce 2009 se začal oslavovat na Slovensku v Nitře. Teprve v následujícím roce zavedl Českomoravský slovanský svaz  jeho oslavu na moravsko-slovenském pomezí v Popově nad Vláří. Od roku 2011 jej slavíme navíc v Ústeckém kraji - na hradě Střekov, kde letos na konci června proběhne již 5. ročník Mezinárodního písničkářského festivalu. A od roku 2012 jsme jeho oslavu rozšířili do Středočeského kraje. V královském městě Slaný probíhá ve znamení Dne přátelství a jednoty slovanských národů každoročně Západoslovanský folklorní festival. 

Naší snahou je, aby se tento svátek postupně slavil ve všech krajích a stal se svátkem celonárodním. Přejeme si, aby se rozšiřoval okruh těch, kteří mezi našimi občany navzájem, mezi našimi občany a národnostními menšinami žijícími v ČR a rovněž mezi ostatními slovanskými národy šíří lásku, přátelství, porozumění a spolupráci.

Věříme, že skuteční vlastenci a stoupenci slovanské myšlenky dají jasně najevo rozsévačům xenofobie, lží, pomluv, zla a nenávisti, že s nimi slušná česká společnost nepočítá.

ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS