Меzinárodní nevládní organizace
  Všeslovanský výbor
    Международная неправительственная организация
  Всeславянский комитет

 


Обращение делегатов Х Всеславянского съезда

К Президенту  и Премьер-министру Чешской Республики

Как стало известно общественности многих славянских стран, что в столице Чехии –  Праге недавно был ликвидирован памятнику известному и почитаемому во всем мире антифашисту, чешскому патриоту и журналисту Юлиусу Фучеку. Нас это очень обеспокоило, так как призыв этого пламенного патриота ко всем людям: «Берегите мир!» очень актуален и в наше время. Ю.Фучек умер, потому что отказался признать фашизм. Это  был героический поступок, который люди всего мира будут помнить очень долго.  Особенно это важно для молодого поколения славян.

Поэтому мы – представители от 11 славянских стран, делегаты Х Всеславянского съезда очень надеемся на то, что Вы  своим решением исправите это недоразумение, и памятник Юлиусу Фучеку будет восстановлен на прежнем месте. Мы не хотим верить в то, что памятник убрали намеренно. Очень надеемся на Ваше благоразумие и высокую честь.

Данное обращение имеет характер открытого письма, поскольку опыт показывает, что чиновники не всегда информируют  своих руководителей о поступающих в их адрес апелляций.

 

 

    Председатель Международного Славянского Комитета                          

Принято

Х-м Всеславянским съездом

13 ноября 2010 года                              Украина, г.Киев – Пуща-Водица.

 

 

2000-2015 г.г. Slovane, все права защищены.

Den Slovanské vzájemnosti

V roce 1941 na protifašistické slovanské konferenci v americkém Pittsburghu byl 25. červen vyhlášen Dnem přátelství a jednoty slovanských národů. Od roku 1969 je tento svátek velkolepě oslavován na pomezí Běloruska, Ruska a Ukrajiny. Až o 40 let později, v roce 2009 se začal oslavovat na Slovensku v Nitře. Teprve v následujícím roce zavedl Českomoravský slovanský svaz  jeho oslavu na moravsko-slovenském pomezí v Popově nad Vláří. Od roku 2011 jej slavíme navíc v Ústeckém kraji - na hradě Střekov, kde letos na konci června proběhne již 5. ročník Mezinárodního písničkářského festivalu. A od roku 2012 jsme jeho oslavu rozšířili do Středočeského kraje. V královském městě Slaný probíhá ve znamení Dne přátelství a jednoty slovanských národů každoročně Západoslovanský folklorní festival. 

Naší snahou je, aby se tento svátek postupně slavil ve všech krajích a stal se svátkem celonárodním. Přejeme si, aby se rozšiřoval okruh těch, kteří mezi našimi občany navzájem, mezi našimi občany a národnostními menšinami žijícími v ČR a rovněž mezi ostatními slovanskými národy šíří lásku, přátelství, porozumění a spolupráci.

Věříme, že skuteční vlastenci a stoupenci slovanské myšlenky dají jasně najevo rozsévačům xenofobie, lží, pomluv, zla a nenávisti, že s nimi slušná česká společnost nepočítá.

ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS