Меzinárodní nevládní organizace
  Všeslovanský výbor
    Международная неправительственная организация
  Всeславянский комитет

 


РЕШЕНИЕ

Х-го Всеславянского съезда

О Почетном Председателе Международного Славянского Комитета

Исходя из поступивших предложений от большинства национальных славянских комитетов, а также учитывая большие заслуги  предложенной кандидатуры в поддержке славянского движения за единение братских народов,    Х-й   Всеславянский съезд     постановляет:

1.  Избрать Почетным Председателем Международного Славянского Комитета Лукашенко Александра Григорьевича – Президента Республики Беларусь.

2.  От имени делегатов Х-го Всеславянского съезда,   славянских комитетов всех  славянских стран и мировой славянской диаспоры  выразить ему глубокую признательность за его неутомимые труд и усилия по обеспечению благополучия, мира и  стабильного развития всех сфер жизнедеятельности братской Республики Беларусь и за поддержку  им идей славянского единства через практическое воплощение их в государственном и межгосударственном строительстве.

3.  Считать необходимым  оказать со стороны всех национальных славянских комитетов всяческую поддержку своему Почетному Председателю   Лукашенко  А. Г. как кандидату в Президенты Республики Беларусь на предстоящих очередных выборах. 

4.  Поручить Председателю Международного Славянского Комитета  Лавриненко Н.Ф. передать данное  Решение  Президенту Республики Беларусь  Лукашенко А.Г. и средствам массовой информации.

 

    Председатель Международного Славянского Комитета                              


 

             Принято

      Х-м Всеславянским съездом

  13 ноября 2010 года                                                               

 

 Украина, г.Киев – Пуща-Водица.

 

2000-2015 г.г. Slovane, все права защищены.

Den Slovanské vzájemnosti

V roce 1941 na protifašistické slovanské konferenci v americkém Pittsburghu byl 25. červen vyhlášen Dnem přátelství a jednoty slovanských národů. Od roku 1969 je tento svátek velkolepě oslavován na pomezí Běloruska, Ruska a Ukrajiny. Až o 40 let později, v roce 2009 se začal oslavovat na Slovensku v Nitře. Teprve v následujícím roce zavedl Českomoravský slovanský svaz  jeho oslavu na moravsko-slovenském pomezí v Popově nad Vláří. Od roku 2011 jej slavíme navíc v Ústeckém kraji - na hradě Střekov, kde letos na konci června proběhne již 5. ročník Mezinárodního písničkářského festivalu. A od roku 2012 jsme jeho oslavu rozšířili do Středočeského kraje. V královském městě Slaný probíhá ve znamení Dne přátelství a jednoty slovanských národů každoročně Západoslovanský folklorní festival. 

Naší snahou je, aby se tento svátek postupně slavil ve všech krajích a stal se svátkem celonárodním. Přejeme si, aby se rozšiřoval okruh těch, kteří mezi našimi občany navzájem, mezi našimi občany a národnostními menšinami žijícími v ČR a rovněž mezi ostatními slovanskými národy šíří lásku, přátelství, porozumění a spolupráci.

Věříme, že skuteční vlastenci a stoupenci slovanské myšlenky dají jasně najevo rozsévačům xenofobie, lží, pomluv, zla a nenávisti, že s nimi slušná česká společnost nepočítá.

ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS