Меzinárodní nevládní organizace
  Všeslovanský výbor
    Международная неправительственная организация
  Всeславянский комитет

 


ОБРАЩЕНИЕ

К духовным руководителям, клирикам и верующим Православной Церкви Чешских земель и Словакии

 

От имени Международных организаций «Всеславянский Собор» и «Всеславянский Комитет» обращаемся к архипастырям, клирикам и верующим Православной Церкви Чешских земель и Словакии с воззванием о прекращении смуты и раскола начавшегося с момента безосновательного обвинения в неканоническом поведении авторитетного в православном мире владыки Христофора, и вследствие этого, - его ухода с поста предстоятеля Православной Церкви Чешских земель  и Словакии.

Время показало, что все обвинения в адрес владыки Христофора были беспочвенными. Поэтому в духе истинно-православном было бы правильно принести покаяние в совершенном по отношению к нему грехе и просить его вернуться на первосвятительский престол. Это стало бы не только свидетельством христианской любви, но и ярчайшим примером для сохранения покоя и согласия в православном и славянском мире.

Православие, это основополагающее начало, которое объединяет все славянские народы, поэтому  любой  раскол  в  лоне  православной  церкви  неизбежно  ведет  к ослаблению позиций славянства на мировой арене. Мы искренне веруем, что Православие и далее будет способствовать сближению народов, их нравственному и духовному совершенствованию и моральному очищению.

Братья славяне Православной Церкви Чешских земель и Словакии! Сделайте этот мудрый шаг! И славянский мир будет вам признателен на вечные времена!

2000-2015 г.г. Slovane, все права защищены.

Den Slovanské vzájemnosti

V roce 1941 na protifašistické slovanské konferenci v americkém Pittsburghu byl 25. červen vyhlášen Dnem přátelství a jednoty slovanských národů. Od roku 1969 je tento svátek velkolepě oslavován na pomezí Běloruska, Ruska a Ukrajiny. Až o 40 let později, v roce 2009 se začal oslavovat na Slovensku v Nitře. Teprve v následujícím roce zavedl Českomoravský slovanský svaz  jeho oslavu na moravsko-slovenském pomezí v Popově nad Vláří. Od roku 2011 jej slavíme navíc v Ústeckém kraji - na hradě Střekov, kde letos na konci června proběhne již 5. ročník Mezinárodního písničkářského festivalu. A od roku 2012 jsme jeho oslavu rozšířili do Středočeského kraje. V královském městě Slaný probíhá ve znamení Dne přátelství a jednoty slovanských národů každoročně Západoslovanský folklorní festival. 

Naší snahou je, aby se tento svátek postupně slavil ve všech krajích a stal se svátkem celonárodním. Přejeme si, aby se rozšiřoval okruh těch, kteří mezi našimi občany navzájem, mezi našimi občany a národnostními menšinami žijícími v ČR a rovněž mezi ostatními slovanskými národy šíří lásku, přátelství, porozumění a spolupráci.

Věříme, že skuteční vlastenci a stoupenci slovanské myšlenky dají jasně najevo rozsévačům xenofobie, lží, pomluv, zla a nenávisti, že s nimi slušná česká společnost nepočítá.

ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS