Меzinárodní nevládní organizace
  Všeslovanský výbor
    Международная неправительственная организация
  Всeславянский комитет

 


ЗАЯВЛЕНИЕ

СЛАВЯНСКОГО КОМИТЕТА РОССИИ

24 мая 2011 г.                                    Москва, Российская Федерация

В славянском мире 24 мая отмечается как День славянской письменности и культуры. В России этот праздник был возрожден славянской общественностью и Русской Православной Церковью более 20 лет назад. При поддержке государственных структур год от года ширится и растет число его участников, множатся города и веси, где он становится знаменательным событием.

В Указе Президента Российской Федерации от 16 марта 2010 г. № 323  отмечается: «Учитывая особую значимость славянской письменности и культуры в консолидации российского общества и укреплении связей с братскими славянскими народами на основе исторических, духовно-нравственных и культурных традиций… рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления оказывать содействие в подготовке и проведении празднования Дня славянской письменности и культуры…».

Чтобы этот праздник не был одноразовой акцией, Славянский комитет России призывает Общероссийское политическое общественное движение «Славянский собор России» и другие организации проводить постоянную работу по формированию славянского самосознания, согласованно действовать в интересах русского и других коренных народов Российской Федерации на всех уровнях политической, экономической и культурной жизни нашего общества.

Для этого важно создать во всех регионах от Калининградской области  до  Камчатского края общественные славянские организации и объединения, наладить их сотрудничество и взаимодействие по сохранению и развитию славянской культуры, национальных традиций, реализации социально значимых проектов на местах.

Уверены, что эта инициатива общественности получит поддержку не только руководства страны, но и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления.

2000-2015 г.г. Slovane, все права защищены.

Den Slovanské vzájemnosti

V roce 1941 na protifašistické slovanské konferenci v americkém Pittsburghu byl 25. červen vyhlášen Dnem přátelství a jednoty slovanských národů. Od roku 1969 je tento svátek velkolepě oslavován na pomezí Běloruska, Ruska a Ukrajiny. Až o 40 let později, v roce 2009 se začal oslavovat na Slovensku v Nitře. Teprve v následujícím roce zavedl Českomoravský slovanský svaz  jeho oslavu na moravsko-slovenském pomezí v Popově nad Vláří. Od roku 2011 jej slavíme navíc v Ústeckém kraji - na hradě Střekov, kde letos na konci června proběhne již 5. ročník Mezinárodního písničkářského festivalu. A od roku 2012 jsme jeho oslavu rozšířili do Středočeského kraje. V královském městě Slaný probíhá ve znamení Dne přátelství a jednoty slovanských národů každoročně Západoslovanský folklorní festival. 

Naší snahou je, aby se tento svátek postupně slavil ve všech krajích a stal se svátkem celonárodním. Přejeme si, aby se rozšiřoval okruh těch, kteří mezi našimi občany navzájem, mezi našimi občany a národnostními menšinami žijícími v ČR a rovněž mezi ostatními slovanskými národy šíří lásku, přátelství, porozumění a spolupráci.

Věříme, že skuteční vlastenci a stoupenci slovanské myšlenky dají jasně najevo rozsévačům xenofobie, lží, pomluv, zla a nenávisti, že s nimi slušná česká společnost nepočítá.

ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS