Меzinárodní nevládní organizace
  Všeslovanský výbor
    Международная неправительственная организация
  Всeславянский комитет

 


            Заявление Вселавянского Собора

в связи с возвращением в Сербию Воислава Шешеля
      Международный союз общественных объединений «Всеславянский Собор» приветствует освобождение из гаагской тюрьмы и возвращение в Сербию выдающегося сербского патриота, лидера Сербской радикальной партии, видного политического и государственного деятеля южных славян Воислава Шешеля! Его героическое поведение в суде, аргументированное указание на истинных виновников югославской трагедии 90-х годов – прекрасный пример всем славянским патриотам XXI века.

Международный трибунал по бывшей Югославии принял решение об освобождении В. Шешеля до суда не в связи с проснувшимися у судей чувствами законности и справедливости, а в связи с тяжелым заболеванием обвиняемого. Двенадцать лет в тюремной камере без судебного приговора – таков пример всеевропейского беззакония. А ведь сербский политик приехал в Гаагу добровольно и готов был давать любые объяснения и показания суду, что не требовало взятия его под стражу! Запугать и морально раздавить, унизить и без вины сделать преступником – вот цель гаагского правосудия в деле Шешеля!

Всеславянский Собор требует прекращения деятельности неправосудного гаагского трибунала, полного оправдания Воислава Шешеля и его юридической реабилитации! Мы желаем выдающемуся сербскому патриоту выздоровления!

2000-2015 г.г. Slovane, все права защищены.

Den Slovanské vzájemnosti

V roce 1941 na protifašistické slovanské konferenci v americkém Pittsburghu byl 25. červen vyhlášen Dnem přátelství a jednoty slovanských národů. Od roku 1969 je tento svátek velkolepě oslavován na pomezí Běloruska, Ruska a Ukrajiny. Až o 40 let později, v roce 2009 se začal oslavovat na Slovensku v Nitře. Teprve v následujícím roce zavedl Českomoravský slovanský svaz  jeho oslavu na moravsko-slovenském pomezí v Popově nad Vláří. Od roku 2011 jej slavíme navíc v Ústeckém kraji - na hradě Střekov, kde letos na konci června proběhne již 5. ročník Mezinárodního písničkářského festivalu. A od roku 2012 jsme jeho oslavu rozšířili do Středočeského kraje. V královském městě Slaný probíhá ve znamení Dne přátelství a jednoty slovanských národů každoročně Západoslovanský folklorní festival. 

Naší snahou je, aby se tento svátek postupně slavil ve všech krajích a stal se svátkem celonárodním. Přejeme si, aby se rozšiřoval okruh těch, kteří mezi našimi občany navzájem, mezi našimi občany a národnostními menšinami žijícími v ČR a rovněž mezi ostatními slovanskými národy šíří lásku, přátelství, porozumění a spolupráci.

Věříme, že skuteční vlastenci a stoupenci slovanské myšlenky dají jasně najevo rozsévačům xenofobie, lží, pomluv, zla a nenávisti, že s nimi slušná česká společnost nepočítá.

ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS