Меzinárodní nevládní organizace
  Všeslovanský výbor
    Международная неправительственная организация
  Всeславянский комитет

 


Na Letný slnovrat ( 21.06 ) pália štyri vatry

www.sdhruzodol.cz

Letný slnovrat: Slnko sa počas letného slnovratu na svojej dráhe dostane najďalej na sever od rovníka a slnečné lúče dopadajú na obratníku Raka kolmo na zem. A tak Slnko – Svarog, zotrvá na oblohe najdlhšie z celého roka.

Keďže Slovania považovali Svaroga za jedného z najvyšších bohov, je prirodzené, že aj letný slnovrat patril medzi ich hlavné sviatky. Paralela z minulosti pretrváva až dodnes. Starí Slovania v tomto období, rovnako ako dnes, stavali vatru. Podľa niektorých informácií  bolo vatier niekoľko. Údaje o presnom počte vatier sa rôznia.

Niekde sa uvádza, že boli štyri (jedna pre každú svetovú stranu), inde, že pre každého boha bola postavená jedna vatra. Dôležité však je, že táto tradícia pretrvala až dodnes. Aj keď sa pod vplyvom kresťanstva posunula na iný deň. Zapálenie vatry, vatier, malo aj ďalší význam. Pred horiacu vatru prichádzali páry, ktoré sa chceli „zasnúbiť“. Obaja potom spoločne preskočili horiacu vatru a následne im žrec spojil ruky, čo bol znak manželstva.

Neskôr, keď sa vykonali všetky obrady, začala sa hostina spojená s hrami, spevom a tancom.

 Vladyka Kryštof universitním profesorem


Bratislava 2. června 2015.   Prezident Slovenské republiky Andrej Kiska dnes v prezidentském paláci v Bratislavě jmenoval 26 nových vysokoškolských profesorů. Mezi nimi je i emeritní Metropolita českých zemí a Slovenska a arcibiskup pražský Kryštof.

 

Prezident Kiska ve svém projevu zdůraznil, že i na profesorech závisí budoucnost slovenského školství. "Asi sa všetci zhodneme na tom, že o tom, aká bude budúcnosť našej krajiny, rozhoduje v prvom rade naše školstvo. Vôbec nie je jedno, či brány našich škôl opúšťajú ľudia kreatívni, hladní po poznatkoch alebo ľudia, ktorí len budú čakať, že ich len niekto zamestná. Nie je to vôbec jedno hlavne v prípade krajiny, ako je tá naša. Našu budúcnosť, naše bohatstvo musíme hľadať v ľuďoch – vzdelaných, kreatívnych a tvorivých ľuďoch. Našu budúcnosť musíme stavať na poznatkoch,“ řekl Kiska.

 


Vladyka Kryštof je významnou osobností, v níž jsou spojeny takové hodnoty, jako je moudrost, laskavost, láska  k bližnímu a mravnost.


Blahopřejeme vladyku Kryštofovi k dosažení tohoto vysokého akademického titulu, který získal za svoji celoživotní vědeckou práci v oboru bohoslovectví.
Zem
ř
el
  akademik Nikola Grigorov Popov
Narodil se 8. ledna 1922. Jako mladík zažil zvěrstva ve třech fašistických vězeních a zúčastnil se partyzánských bojů od léta 1943. Vystudoval vysokou školu ekonomickou v Bulharsku. Poté v roce 1952 v Sovětském svazu obhájil disertační práci s velkým úspěchem. V roce 1965 a stal se profesorem na Universitě "Sv. Klimenta Ochridského". Později byl zvolen rektorem univerzity v Sofii. Pod jeho vedením byla vydána  šestidílná historie bulharského hospodářství. Je autorem 50 samostatných vědeckých prací. Přednášel na univerzitách v téměř všech evropských hlavních městech. Od roku 2003 byl předsedou Slovanského sdružení Bulharska (СЛАВЯНСКО ДРУЖЕСТВО В БЪЛГАРИЯ). Akademik Popov zemřel v úterý 26. května 2015 v požehnaném věku 93 let. 

Předseda Všeslovanského výboru zaslal předsedovi Slovanského sdružení Bulharska

Dr. Stojalu Ferdovi soustrastný dopis tohoto znění.

 

Vážený doktore Ferdove!

Drazí bulharští bratři a sestry!

 

S hlubokým žalem jsme se dozvěděli o úmrtí čestného předsedy Slovanského sdružení Bulharska akademika Nikoly Grigrova Popova, které pro bulharský lid a celé mezinárodní slovanské hnutí představuje nenahraditelnou ztrátu.

 

Nikola Grigorov Popov už ve svých 17 letech vstoupil do partyzánského hnutí Bulharska a aktivně bojoval proti hitlerovskému fašismu v letech Druhé světové války. Vzpomínám, jak ná při cestě na Rilský monastýr vodil po místech, kde  s Němci bojoval.

 

Nikola Popov zůstane v našich vzpomínkách zapsán jako veliký vlastenec, jako člověk se srdcem skutečného Slovana. Jeho vklad do rozvoje slovanského hnutí v Bulharsku a mezinárodního slovanského hnutí je nezměrný!

 

Smrt Nikoly G.Popova je těžkou ztrátou pro všechny účastníky mezinárodního slovanského hnutí.

 

Drazí bulharští bratři a sestry! Prosíme vás, abyste přijali naši hlubokou soustrast a tlumočili ji pozůstalým.

 

JUDr. Zdeněk Opatřil

předseda

Všeslovanského výboru

 

2000-2015 г.г. Slovane, все права защищены.

Den Slovanské vzájemnosti

V roce 1941 na protifašistické slovanské konferenci v americkém Pittsburghu byl 25. červen vyhlášen Dnem přátelství a jednoty slovanských národů. Od roku 1969 je tento svátek velkolepě oslavován na pomezí Běloruska, Ruska a Ukrajiny. Až o 40 let později, v roce 2009 se začal oslavovat na Slovensku v Nitře. Teprve v následujícím roce zavedl Českomoravský slovanský svaz  jeho oslavu na moravsko-slovenském pomezí v Popově nad Vláří. Od roku 2011 jej slavíme navíc v Ústeckém kraji - na hradě Střekov, kde letos na konci června proběhne již 5. ročník Mezinárodního písničkářského festivalu. A od roku 2012 jsme jeho oslavu rozšířili do Středočeského kraje. V královském městě Slaný probíhá ve znamení Dne přátelství a jednoty slovanských národů každoročně Západoslovanský folklorní festival. 

Naší snahou je, aby se tento svátek postupně slavil ve všech krajích a stal se svátkem celonárodním. Přejeme si, aby se rozšiřoval okruh těch, kteří mezi našimi občany navzájem, mezi našimi občany a národnostními menšinami žijícími v ČR a rovněž mezi ostatními slovanskými národy šíří lásku, přátelství, porozumění a spolupráci.

Věříme, že skuteční vlastenci a stoupenci slovanské myšlenky dají jasně najevo rozsévačům xenofobie, lží, pomluv, zla a nenávisti, že s nimi slušná česká společnost nepočítá.

ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS